Osiguranje brodica i jahti

    Osiguranje brodica i jahti obuhvaća osiguranje trupa i strojeva plovila te osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika plovila i drugih osoba koje sudjeluju u njihovu korištenju ili gospodarskoj eksploataciji. Kasko osiguranje jahti i brodica je dobrovoljno, dok je osiguranje od odgovornosti u ograničenom opsegu zakonski obvezno. Sukladno zakonskim odredbama, obvezno osiguranje moraju zaključiti vlasnik brodice ili jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kilovata, a koja po propisima mora biti upisana u očevidnik brodica i jahti. Osigurana svota određena je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te iznosi tri i pol milijuna kuna. Obveznim osiguranjem ostvaruje se naknada štete koju pretrpe treće osobe zbog tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti. Bruto premija u najnižem razredu od 15 do 30 kilovata snage motora u osobne svrhe iznosi oko 180 kuna, dok je taj iznos za gospodarske svrhe oko 400 kuna.

    Što se kaska tiče, on pokriva djelomične i potpune štete kao što su potonuće bez mogućnosti vađenja, uništenje ili nestanak plovila, kada troškovi spašavanja ili popravaka premašuju vrijednost plovila, a policom brodskog kaska osigurava se od pomorske ili prometne nezgode, elementarne nepogode, udara groma, potonuća, prevrnuća ili nasukavanja, požara, provala pa čak i vulkanskih erupcija. Kasko plovila pokriva i prijevoz plovila kopnom, osiguranje plovila tijekom iznajmljivanja (čarter) i svih rizika koji proizlaze iz iznajmljivanja. Osim kaska nude se i dodatna osiguranja od odgovornosti poput odgovornosti za štete onečišćenja uljem te odgovornosti za štete prema putnicima ili kupačima. Iako se tome nitko ne nada, svake godine svjedočimo žrtvama nesavjesnih “kapetana” jahti koje nerijetko završavaju i sa smrtnim posljedicama. Stoga se za miran san svim vlasnicima brodica i jahti preporučuje uz obavezno i kasko, ugovoriti i dodatna pokrića koja za minimalnu investiciju nude nužnu zaštitu.

    Izvor: Svijet osiguranja