Transportno osiguranje

Osiguranje pošiljke (robu, teret) u domaćem i u međunarodnom kopnenom, pomorskom, riječnom i zrakoplovnom prijevozu – KARGO
Osiguranje prijevoznikove odgovornosti za štete na pošiljkama u cestovnom prijevozu
Osiguranje od odgovornosti za štete nastale trećim osobama zbog prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Osiguranje financijskih potraživanja vezana uz transportna osiguranja (TIR Carnet, Shell kartica, DKV kartica…)
Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti otpremnika (špeditera), agencija u cestovnom prometu i pomorskih agencija